ผอ.3

นายเอกไผท  แก้วหอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราสาท

(ปราสาทพิทยา)

โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปราสาท

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คุณสมบัติปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
•  รับเด็กอายุ ๓ ปี (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
คุณสมบัตินักเรียนปฐมวัยปีที่ ๑
•  รับเด็กอายุ ๔ – ๕ ปี (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
คุณสมบัตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
•  รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ (เด็กที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๕)

หลักฐานการสมัคร
๑.    ใบสมัครของโรงเรียน
๒.    สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
๓.    สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา  มารดา  และบุตร
๔.    รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป

โทร...๐๒ - ๑๔๙ - ๕๘๙๓ หรือ ครูปรัชญา ๐ - ๙๑๐๙ - ๓๘๒๔๙ หรือ ครูแสงเทียน  ๐ - ๘๖๒๒ - ๓๘๓๗๒
***** สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการโรงเรียน *****

 

 

 

กิจกรรม (Photo Album)

518806
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
363
191
1570
507883
18955
13675
518806

Your IP: 3.236.83.154
2024-06-18 08:38

ปรัชญา

Method6

คำขวัญ

Method5

เอกลักษณ์

Method4