แสงเทยน

นางสาวแสงเทียน  เฉลิมวัฒน์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)

โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปราสาท

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

คุณสมบัติปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
•  รับเด็กอายุ ๓ ปี (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
คุณสมบัตินักเรียนปฐมวัยปีที่ ๑
•  รับเด็กอายุ ๔ – ๕ ปี (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
คุณสมบัตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
•  รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ ๗ (เด็กที่เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๕)

หลักฐานการสมัคร
๑.    ใบสมัครของโรงเรียน
๒.    สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)
๓.    สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา  มารดา  และบุตร
๔.    รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป

โทร...๐๒ - ๑๔๙ - ๕๘๙๓ หรือ ครูปรัชญา ๐ - ๙๑๐๙ - ๓๘๒๔๙ หรือ ครูแสงเทียน  ๐ - ๘๖๒๒ - ๓๘๓๗๒
***** สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการโรงเรียน *****

 

 

 

กิจกรรม (Photo Album)

305426
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
60
1173
302187
5487
6784
305426

Your IP: 44.201.94.236
2023-03-24 02:56

ปรัชญา

Method6

คำขวัญ

Method5

เอกลักษณ์

Method4