ผอ.3

นายเอกไผท  แก้วหอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราสาท

(ปราสาทพิทยา)

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
-------------------------------------
โรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) รับการตรวจเยี่ยมโดย ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2565
โดยมี นางสาวแสงเทียน เฉลิมวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดปราสาท
(ปราสาทพิทยา) ให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมในครั้งนี้
ทางโรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้คำชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนขอ
น้อมรับ และจะนำไปพัฒนาในการดำเนินงานต่อไป
-------------------------------------

S__66945041.jpg

กิจกรรม (Photo Album)

482497
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
649
97
649
479686
11530
31178
482497

Your IP: 44.210.99.209
2024-04-21 21:07

ปรัชญา

Method6

คำขวัญ

Method5

เอกลักษณ์

Method4