ผอ.3

นายเอกไผท  แก้วหอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราสาท

(ปราสาทพิทยา)

กิจกรรม

กำหนดการเรียนการสอน DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาคณิตศาสตร์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26776

วิชาวิทยาศาสตร์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27322

วิชาภาษาไทย
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26205

วิชาสังคมศึกษา ฯ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26802

วิชาการงานอาชีพ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26762

กำหนดการเรียนการสอน DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26835

วิชาภาษาอังกฤษ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26951

วิชาวิทยาศาสตร์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26927

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27347

วิชาสังคมศึกษา ฯ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27325

กำหนดการเรียนการสอน DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาคณิตศาสตร์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26380

วิชาภาษาไทย
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26231

วิชาภาษาอังกฤษ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26631
วิชาการงานอาชีพ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26615

วิชาสังคมศึกษา ฯ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26531

กำหนดการเรียนการสอน DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาวิทยาศาสตร์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27218

วิชาคณิตศาสตร์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27261

วิชาภาษาไทย
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27230

วิชาภาษาอังกฤษ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27179

วิชาประวัติศาสตร์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26939

433166
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1526
134
3377
423054
19950
23641
433166

Your IP: 44.210.77.73
2024-02-22 04:48

ปรัชญา

Method6

คำขวัญ

Method5

เอกลักษณ์

Method4