แสงเทยน

นางสาวแสงเทียน  เฉลิมวัฒน์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)

กิจกรรม

กำหนดการเรียนการสอน DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาคณิตศาสตร์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26776

วิชาวิทยาศาสตร์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27322

วิชาภาษาไทย
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26205

วิชาสังคมศึกษา ฯ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26802

วิชาการงานอาชีพ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26762

กำหนดการเรียนการสอน DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26835

วิชาภาษาอังกฤษ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26951

วิชาวิทยาศาสตร์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26927

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27347

วิชาสังคมศึกษา ฯ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27325

กำหนดการเรียนการสอน DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาคณิตศาสตร์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26380

วิชาภาษาไทย
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26231

วิชาภาษาอังกฤษ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26631
วิชาการงานอาชีพ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26615

วิชาสังคมศึกษา ฯ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26531

กำหนดการเรียนการสอน DLTV
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาวิทยาศาสตร์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27218

วิชาคณิตศาสตร์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27261

วิชาภาษาไทย
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27230

วิชาภาษาอังกฤษ
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/27179

วิชาประวัติศาสตร์
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/26939

305464
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
55
60
1211
302187
5525
6784
305464

Your IP: 44.201.94.236
2023-03-24 03:54

ปรัชญา

Method6

คำขวัญ

Method5

เอกลักษณ์

Method4