ผอ.3

นายเอกไผท  แก้วหอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราสาท

(ปราสาทพิทยา)

กิจกรรม

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง คำเชื่อม

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การเขียนเศษส่วนเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละ ตอนที่ 1

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Hobby

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง สำนวนไทย

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การเขียนตัวหนังสือแสดงจำนวนที่มากกว่า 100,000

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Classroom

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง อักษรต่ำเดี่ยว

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขไทยแสดงจำนวนไม่เกิน 100,000

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง family members 1

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง อ่าน เขียน สะกดเสียงสระประสม

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 200 (1)

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Asking for and giving Information about oneself 1

482498
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
650
97
650
479686
11531
31178
482498

Your IP: 44.210.99.209
2024-04-21 21:07

ปรัชญา

Method6

คำขวัญ

Method5

เอกลักษณ์

Method4