DSC 155555

ดร.สาวิตรี  สิทธิชัยกานต์

ผอ. โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)

กิจกรรม

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง คำเชื่อม

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การเขียนเศษส่วนเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละ ตอนที่ 1

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Hobby

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง สำนวนไทย

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การเขียนตัวหนังสือแสดงจำนวนที่มากกว่า 100,000

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Classroom

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง อักษรต่ำเดี่ยว

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การอ่านและการเขียนตัวเลขไทยแสดงจำนวนไม่เกิน 100,000

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง family members 1

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง อ่าน เขียน สะกดเสียงสระประสม

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 200 (1)

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Asking for and giving Information about oneself 1

128811
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
370
426
796
127182
4070
7459
128811

Your IP: 34.204.201.220
2021-04-19 18:49

ปรัชญา

Method6

คำขวัญ

Method5

เอกลักษณ์

Method4