แสงเทยน

นางสาวแสงเทียน  เฉลิมวัฒน์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)

วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 ดร.สาวิตรี สิทธิชัยกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) เข้านิเทศออนไลน์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา) ทั้งระบบ 100% และพูดคุย ชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนกับผู้ปกครองถึงเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดปราสาท (ปราสาทพิทยา) คือ "ส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานการศึกษาและปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19"

รายงานนเทศออนไลน3.jpg

กิจกรรม (Photo Album)

319673
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
21
43
577
317854
5823
6539
319673

Your IP: 44.200.145.223
2023-05-31 06:38

ปรัชญา

Method6

คำขวัญ

Method5

เอกลักษณ์

Method4