DSC 155555

ดร.สาวิตรี  สิทธิชัยกานต์

ผอ. โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)

ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ของเด็กหญิงธนิชา แซงศรีนวล ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

ยินดีต้อนรับ
1.นายปัญจพล แสงคำไพ
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
2.นายประวัติ มูสิกะเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
3.นางสาวไอลดา คล้ายสำริด
ศน.ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2
4. นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์
ศน. ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
5. นางสาวกัลยาคงบัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

และขอขอบคุณโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ โรงเรียนวัดบางระโหง โรงเรียนวัดหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ โรงเรียนวัดตำหนักใต้ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค เทศบาลตำบลบางกร่าง วัดปราสาท วัดแคใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดแคใน และชุมชนวัดปราสาท ที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดง วัสดุอุปกรณ์ในการ ตกแต่งสถานที่ และการให้ความร่วมมือ ในการเตรียมงาน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และผู้คนกำลังยืน

กิจกรรม (Photo Album)

128802
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
361
426
787
127182
4061
7459
128802

Your IP: 34.204.201.220
2021-04-19 18:23

ปรัชญา

Method6

คำขวัญ

Method5

เอกลักษณ์

Method4