แสงเทยน

นางสาวแสงเทียน  เฉลิมวัฒน์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)

กิจกรรม

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง คำเชื่อม 2

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ทบทวนการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ ตอนที่ 2

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Covid - 19 coronavirus disease starting in 2019

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง คำควบแท้ ร ล ว

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง หลักและค่าประจำหลัก

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Classroom commands

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง อักษรต่ำคู่

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การอ่านและเขียนตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง family members 2

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง อ่าน เขียน วรรณยุกต์ เลขไทย

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 200 (2)

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Asking for and giving Information about oneself 2

305480
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
71
60
1227
302187
5541
6784
305480

Your IP: 44.201.94.236
2023-03-24 04:23

ปรัชญา

Method6

คำขวัญ

Method5

เอกลักษณ์

Method4