แสงเทยน

นางสาวแสงเทียน  เฉลิมวัฒน์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)

กิจกรรม

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง การอ่านวันเดือนปีแบบไทย

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การแยกตัวประกอบ

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Food

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง คำเชื่อม 3

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน ตอนที่ 1

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Reduce your risk of coronavirus

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง ภาษาถิ่น

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง School day

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง สระเดี่ยว

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย


วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Professions 1

305445
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
60
1192
302187
5506
6784
305445

Your IP: 44.201.94.236
2023-03-24 03:28

ปรัชญา

Method6

คำขวัญ

Method5

เอกลักษณ์

Method4