แสงเทยน

นางสาวแสงเทียน  เฉลิมวัฒน์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนวัดปราสาท(ปราสาทพิทยา)

กิจกรรม

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง การอ่านวันเดือนปีแบบไทย

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การแยกตัวประกอบ

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Food

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง คำเชื่อม 3

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน ตอนที่ 1

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Reduce your risk of coronavirus

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง ภาษาถิ่น

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก

วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง School day

กำหนดการเรียนการสอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2563
วิชาภาษาไทย
เรื่อง สระเดี่ยว

วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย


วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง Professions 1

254979
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
266
2397
251084
2459
6680
254979

Your IP: 44.200.137.63
2022-10-07 16:02

ปรัชญา

Method6

คำขวัญ

Method5

เอกลักษณ์

Method4